Trang chủ  
  Giới thiệu về trường  
  DS cán bộ giáo viên  
  Lịch công tác  
  Ðào tạo bồi dưỡng  
  Văn bản pháp quy  
Ðang có 6 khách và
Bạn đang là khách

Ðã có 46600 lượt truy cập

Thông báo mới
 • CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT (30/6/2012)
 • Kế hoạch tuyển sinh năm học 2012- 2013 (9/6/2012)
 • T.viện thiết bị
            Giáo dục mầm non

  Công văn chỉ đạo Tin tức
  Giấy mời Bài giảng điện tử
  Trao đổi kinh nghiệm
            Giáo dục MN - Bài giảng điện tử
    Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5 Người đăng
  Mầm non
  admin

  13/4/2012
  14:5:42

  Tải về
      Dạy trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5  
   
   

  GIÁO ÁN
  Môn: Làm quen với toán
      Tên đề tài: Thêm bớt trong phạm vi 5
  Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ
  Thời gian: 30 - 35 phút
  Số trẻ: 20 – 25 trẻ
  I, Mục đích yêu cầu.
  a, Kiến thức:
  - Hình thành mối quan hệ về số lượng giữa 2 nhóm trong phạm vi 5
  b, Kỹ năng:
  - Trẻ biết thêm bớt để tạo ra một nhóm có số lượng trong phạm vi 5 theo yêu cầu của giáo viên.
  - Trẻ tìm hoặc tạo ra được một nhóm có số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng một nhóm cho trước trong phạm vi 5.
  c, Thái độ.
  - Trẻ có ý thức tổ chức kỉ luật trong giờ học.
  - Trẻ hứng thú học và tham gia chơi các trò chơi.
  II, Chuẩn bị.
  - Bài giảng điện tử, Máy chiếu.
  - Mỗi trẻ 1 rổ lô tô có: 5 Thỏ Hồng, 5 nấm đỏ, 5 củ cà rốt.
  - Thẻ số từ 1-5
  - Một số đồ dùng có số lượng là 3,4, 5 bày xung quanh lớp.
  - Nhạc bài hát “Chú voi con ở bản đôn” “Đố bạn”
  - Bảng dính, 20 bông hoa thưởng.

  III, Cách tiến hành
  Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
  1- Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
  - Hát “Đố bạn”.
  2- Nội dung:
  a. Phần 1: Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 5
  - Để tham dự Ngày hội rừng xanh Xin mời các bạn đội chim sơn ca, bướm vàng, và ong mật  hãy đi chuẩn bị những món quà để mang đến ngày hội với số lượng là 5 do ban tổ chức yêu cầu.
  ( Mở nhạc. 5 lẵng hoa, 5 cây cẩm tú cầu, 5 hộp quà, 5 bập bênh , trẻ lấy đủ mỗi đồ vật có số lượng  là 5 theo thẻ số)
  - Các con chuẩn bị được quà gì? Có số lượng là mấy? (Mời đại diện từng đội trả lời, sau đó cho cả lớp đếm)
  b. Phần 2: thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5.
  * So sánh số lượng hai nhóm hơn kém nhau một đơn vị.
  - Các con ạ, các con vật khác cũng rất náo nức đến với Ngày hội rừng xanh. Các con xem có ai đi cùng chúng ta đến tham dự Ngày hội rừng xanh?
  -  Các con cùng mời 5chú Thỏ ra nào .
  ( Các con chú ý  xếp từ trái sang phải )
  - Có mấy chú thỏ?
  + Các con đếm lại xem có đúng là 5 chú Thỏ không nhé!
  + Vậy phải chọn thẻ số mấy đặt vào tương ứng với 5 chú thỏ.
  - Các chú Thỏ mang theo những cây nấm màu đỏ rất đẹp. Các con hãy xếp 4 cây nấm, mỗi cây nấm đỏ dưới một chú thỏ nào.
  - Có mấy cây nấm?
  + Các con đếm lại xem có đúng là 4 cây nấm không nhé!
  + Vậy phải chọn thẻ số mấy đặt vào tương ứng với số cây nấm?
  - Các con có nhận xét gì giữa 5 chú Thỏ và 4 cây nấm?
  - 5 chú Thỏ như thế nào so với 4 cây nấm?
  - 5 chú thỏ Thỏ nhiều hơn 4 cây nấm là mấy?
  - Tại sao con biết 5 con Thỏ nhiều hơn 4 cây nấm là 1?
  - Thế 4 cây nấm như thế nào si với 5 chú Thỏ?
  - Ít hơn là mấy? Vì sao con biết 4 cây nấm ít hơn 5 chú Thỏ là 1.
  - Muốn cho số Thỏ và số Nấm nhiều bằng nhau phải làm như thế nào?
  *Cách 1: bớt 1 chú Thỏ (Cô làm trẻ quan sát và nhận xét)
  + 5 chú Thỏ bớt 1 chú Thỏ còn mấy chú Thỏ?
  + Các con cùng đếm lại số Thỏ nào?
  + 5 chú Thỏ bớt đi một chú Thỏ còn mấy chú Thỏ? Vậy 5 bớt 1 bằng mấy? Vậy 5 bớt 1 bằng 4.
  (Các con nói 5 bớt 1 bằng 4)
  - Có 5 muốn có 4 phải làm thế nào?
  - Số Thỏ và số nấm như thế nào với nhau? Nhiều bằng mấy?
  * Cách 2: Thêm 1 cây nấm (Cô và trẻ cùng làm)
  - Nếu không bớt Thỏ thì làm cách nào khác để số Thỏ và số nấm bằng nhau?
  - Có ai biết cách nào khác để làm cho số Thỏ và số nấm bằng nhau?
  + Các con lấy thêm 1 cây nấm nữa nào?
  + 4 cây Nấm thêm 1 cây Nấm thành mấy cây Nấm?
  + Đếm lại số Nấm.
  + 4 cây nấm thêm 1 cây nấm thành 5 cây nấm. Vậy 4 thêm 1 là mấy?
  (Các con nói 4 thêm 1 bằng 5)
  - Có 4 muốn có 5 phải làm thế nào?
  - Số Thỏ và số nấm như thế nào với nhau? Nhiều bằng mấy?
  * Cô kết luận:
  - Nhóm có 5 nhiều hơn nhóm có 4 là 1 vì vậy có 5 muốn còn 4 phải bớt 1.
  - Nhóm có 4 ít hơn nhóm có 5 là 1 vì vậy có 4 muốn có 5 phải thêm 1.
  * So sánh đối tượng hơn kém nhau số lượng 2 nhóm hơn kém nhau 2 đơn vị.
  - Các chú Thỏ nhờ các con cất giúp 2 cây nấm.
  + 5 cây nấm bớt 2 cây nấm còn mấy cây nấm?
  + Các con đếm lại xem có đúng là 3 cây nấm không nhé!
  + 5 cây nấm bớt 2 cây nấm còn 3 cây nấm. Vậy 5 bớt 2 còn mấy?
  (Các con nói 5 bớt 2 còn 3)
  + Vậy phải chọn thẻ số mấy đặt vào tương ứng với số cây nấm?
  - Các con có nhận xét gì về số lượng giữa 5 chú Thỏ và 3 cây nấm?
  - 5 chú Thỏ như thế nào so với 3 cây Nấm?
  - 5 chú Thỏ nhiều hơn 3 cây nấm là mấy? Vì sao con biết 5 chú thỏ nhiều hơn 3 cây nấm là 2?
  - Thế 3 cây nấm như thế nào so với 5 chú Thỏ?
  - Ít hơn là mấy? vì sao con biết 3 cây nấm ít hơn 5 chú Thỏ là 2?
  - Muốn cho số Thỏ và số Nấm bằng nhau phải làm như thế nào?
  *Cách 1: Bớt 2 chú Thỏ (Cô làm trẻ quan sát và nhận xét)
  + 2 chú thỏ chạy đi chơi.
  + 5 chú Thỏ bớt 2 chú Thỏ còn mấy chú Thỏ?
  + Các con cùng đếm lại số Thỏ nào? Phải dùng thẻ số mấy?
  + 5 chú Thỏ bớt đi 2 chú Thỏ còn 3 chú Thỏ? Vậy 5 bớt 2 bằng mấy?
  Vậy 5 bớt 2 bằng 3.
  (Các con nói 5 bớt 2 bằng 3)
  - Có 5 muốn còn 3 thì phải làm thế nào?
  - Số Thỏ và số nấm như thế nào với nhau? Nhiều bằng mấy?
  * Cách 2: Thêm 2 cây nấm (Cô và trẻ cùng làm)
  + Hai chú Thỏ đi chơi lại chạy về với 3 bạn thỏ của mình.
  + 3 chú Thỏ thêm 2 chú Thỏ thành  mấy chú Thỏ?
  + Đếm lại số Thỏ.
  + 3 chú Thỏ thêm 2 chú Thỏ thành 5 chú Thỏ. Vậy 3 thêm 2 là mấy?
  + Dùng thẻ số mấy?
  (Các con nói 3 thêm 2 là 5)
  - Có 3 muốn có 5 phải làm thế nào?
  - Có ai biết cách nào khác để làm cho số Thỏ và số nấm bằng nhau?
  + Các con lấy thêm 2 cây nấm nữa nào?
  + 3 cây Nấm thêm 2 cây Nấm thành mấy cây Nấm?
  + Đếm lại số Nấm.
  + 3 cây nấm thêm 2 cây nấm thành 5 cây nấm. Vậy 3 thêm 2 là mấy?
  (Các con nói 3 thêm 2 bằng 5)
  -Có 3 muốn có 5 phải làm thế nào?
  - Số Thỏ và số nấm như thế nào với nhau? Nhiều bằng mấy?
  * Cô chốt:
  - Nhóm có 5 nhiều hơn nhóm có 3 là 2. vì vậy có 5 muốn có 3 phải bớt 2.
  - Nhóm có 3 ít hơn nhóm có 5 là 2 vì vậy có 3 muốn có 5 phải thêm 2.
  * Cất dần đồ dùng:
  - Các chú Thỏ nhờ các con cất giúp 1 cây nấm. 5 bớt 1 còn mấy?
  - Cất tiếp 2 cây nấm nữa. 4 bớt 2 còn mấy?
  - Cất nốt 2 cây nấm. 2 bớt 2 như thế nào? ( 2 bớt 2 là hết)
  * Các chú Thỏ còn mang đến Ngày hội rừng xanh những củ cà rốt rất ngon các con hãy xếp 4 củ cà rốt dưới mỗi chú thỏ  một củ cà rốt
   (Tương tự như đối tượng nấm nhưng cho trẻ thực hiện bàng cả hai cách)
  * Liên hệ xung quanh: tìm đồ vật có số lượng ít hơn 5 là 1, hay tìm đồ vật có số lượng nhiều hơn 4 là 1. Ít hơn 5 là 2...
  *Phần 3: Luyện tập củng cố:
  - TC1: Bé nào nhanh nhất
  Sau đây chúng ta cùng tham gia các trò chơi trong ngày hội. Trò chơi  thứ nhất mang tên “Bé nào nhanh nhất”
  + Cách chơi như sau: Các con sẽ chia làm 3 đội: Đội chim sẻ, đội bướm vàng và đội ong nâu. Nhiệm vụ của 3 đội là nhìn những hình ảnh con vật cô đưa ra ở dưới mỗi hình ảnh có thẻ số nhiệm vụ của các con phải trả lời thật nhanh hình ảnh đó có bao nhiêu con vật và làm thế nào để có đủ số lượng theo thẻ số. Quyền trả lời sẽ dành cho đội nào có tín hiệu nhanh nhất. Nếu đội đó đoán đúng thì sẽ được thưởng 1 bông hoa. Còn đội đó trả lời sai thì quyền trả lời sẽ dành cho hai đội còn lại
  + Cho trẻ chơi trò chơi. Cô nhận xét kết quả, khen trẻ.
  - TC2:  Chúng ta vừa trải qua trò chơi thứ nhất, sau đây các đội sẽ bước vào trò chơi thứ hai, đó là trò chơi “Bé nhanh bé giỏi”.
  Để chơi trò chơi này các đội chú ý nghe cô hướng dẫn: Đây là 3 chiếc bảng của 3 đội chim sẻ, đội bướm vàng, ong nâu. Trên các tấm bảng đã chia sẵn các ô có gắn các thẻ số và các loại hoa quả mà ban tổ chức lựa chọn dùng trong ngày hội rừng xanh. Nhiệm vụ của các đội phải lựa chọn đúng loại hoa quả gắn thêm vào hoặc bỏ bớt ra cho đủ số lượng mà ban tổ chức yêu cầu.
  Ví dụ ô thứ nhất có số 5: đã có mấy quả táo đây? chúng ta phải gắn thêm vào bao nhiêu quả cho đủ số lượng là 5 quả táo?
  - Các đội sẽ chơi theo luật tiếp sức: Khi có hiệu lệnh của cô bạn đứng đầu hàng của từng đội sẽ chạy lên lấy chọn 1 loại quả. về bày vào đĩa của đội mình sau đó đập vào tay bạn tiếp theo. Mỗi một lần chạy lên chỉ được lấy 1 loại. Mỗi một kết quả đúng sẽ được thưởng một bông hoa. Thời gian chơi dành cho các đội là một bản nhạc.
  Xin mời các đội về vị trí. Các đội đã sẵn sàng chưa?
  3, 2, 1 bắt đầu (Mở nhạc “Đố bạn”)
  - Cho trẻ chơi.
  - Cô cho trẻ đi kiểm tra kết quả của từng đội.
  - Thưởng hoa, kiểm tra kết quả cuối cùng.
  3- Kết thúc: 
  Hát và vận động theo nhạc bài "Cú voi con ở bản Đôn"


   

   

   
     Không có thông báo nào

  Trường mầm non Ðông Ngạc B
  Ðơn vị thiết kế: Công ty